O uczelni

Grudziądzka Szkoła Wyższa, która rozpoczęła swoją działalność 8 lat temu, systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną, dostosowując ją do zmieniających się wymagań rynku pracy. Uczelnia proponuje bogaty wybór kierunków na dwóch wydziałach, w tym na Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych. Studenci mają możliwość kształcenia się w takich dziedzinach jak inżynieria produkcji, politologia, dziennikarstwo, energetyka cieplna, czy mechatronika samochodowa. Uczelnia oferuje programy licencjackie, studia podyplomowe oraz kursy w Szkole Policealnej, kładąc nacisk na praktyczne aspekty kształcenia​​.

Scroll to Top