Misja szkoły

Misją Szkoły jest zapewnienie takiego wykształcenia absolwentom, aby byli oni w pełni przygotowani do dynamicznego i wymagającego rynku pracy. Osiągnięcie tego celu wymaga nie tylko znajomości dwóch języków obcych, ale również zdobycia umiejętności praktycznych, które są bezpośrednio powiązane z wiedzą teoretyczną i wynikają z zaawansowanego programu kształcenia. Nasza szkoła stawia sobie za cel wyposażenie studentów w narzędzia niezbędne do skutecznego konkurowania w różnorodnym środowisku zawodowym, co przekłada się na lepsze perspektywy zatrudnienia i rozwój kariery.

nauka w szkole

Kadra

W realizacji tej misji kluczową rolę odgrywa starannie dobrana kadra nauczycieli akademickich, którzy dzielą się nie tylko głęboką wiedzą teoretyczną, ale także pasją do nauczania i innowacji pedagogicznych. Do tego dochodzą praktycy gospodarczy z regionu, którzy wnoszą do procesu edukacyjnego swoje bezcenne doświadczenie zawodowe, umożliwiając studentom zrozumienie realiów rynkowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w ich przyszłych karierach.

Praktyka

Nasza edukacja nie ogranicza się do tradycyjnych metod nauczania. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, takie jak projekty grupowe, studia przypadków, warsztaty, symulacje biznesowe oraz praktyki zawodowe, które umożliwiają studentom zastosowanie teorii w praktyce. Dążymy do tego, aby każdy absolwent opuszczał mury naszej szkoły jako kompetentny, kreatywny i krytycznie myślący profesjonalista, gotowy do podjęcia wyzwań współczesnego świata.

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom globalnego rynku pracy, kładziemy szczególny nacisk na międzynarodową perspektywę w kształceniu, oferując programy wymiany i staże zagraniczne, które umożliwiają studentom zdobycie międzynarodowego doświadczenia oraz zrozumienie różnorodności kulturowej.

W naszej misji kierujemy się zasadą ciągłego doskonalenia i otwartości na zmiany, co pozwala nam nie tylko reagować na bieżące potrzeby rynku pracy, ale także przewidywać przyszłe tendencje i adekwatnie do nich przygotowywać naszych studentów. Dzięki temu absolwenci Szkoły Policealnej Grudziądzkiej Szkoły Wyższej wyróżniają się na rynku pracy, jako osoby z inicjatywą, gotowe do życia w ciągłej nauce i rozwoju.

Scroll to Top